שיר הפרטיזנים היהודים - עמירן דביר וחברים

עמירן דביר וחברים: חיים שלמה מאיעס, דובל׳ה הלר, שוקי סלומון.

על הקלרינט: מאיר ווינר

עיבוד: עדי נתנאלי

עמירן: "השיר מוקדש באהבה לכל עשרות אלפי בחורי הישיבות בארץ ובעולם ששומרים על עולם התורה וממשיכים להבעיר את הגחלת היהודית מהר סיני ועד היום".

מילים:

בואו כולנו, לרקוד איתנו, ולשיר את הצ׳או צ׳או מ׳או

כי אנחנו, הפרטיזנים, של עולם הישיבות. .


קמים בבוקר, לומדים גמרא, שטייגען עם רש״י ותוספות

כי אנחנו, הפרטיזנים , של עולם הישיבות.


סדר א׳, ב׳ ו ג׳, לפעמים צועדים גם בהפגנות

כי אנחנו הפרטיזנים, של עולם הישיבות.LOGO.png